Polska Mafia – resort do spraw na emigracji

Dzwoni znajoma i pyta, czy nadal robię ogrody i czy nie był bym zainteresowany fuszką na…

Western made in Poland

Polska to kraj w którym trudno jest egzystować nie mając własnych środków pieniężnych ani źródeł dochodu.…