Wampir

Za drzwiami było ciemno. Skradałam się powoli, z Tofikiem przyciśniętym do piersi. Tofik to przytulanka, wielki,…