Dudy Kaczora

- Kim jestem? - Jesteś zwycięzcą! - odkrzyknęły z udawanym entuzjazmem trzy lampicyry z salonu piękności…