Anal Akbar

/

Płatki róży pod wieżą

/
Płatki róży leżały pod wieżą A na szczycie zamknięta w niej panna Rycerz duży pomyślał: -Niech leeeżą, Kwiatki oknem wyrzuca? Zachłanna!-