Pokuta

/

Dudzie pękła guma

/
Na plebani wrzawa Zła doszła tam sława Pękła guma Dudzie Cała kuria w trudzie